Jarní rovnodennost

Vesno, vítej k nám

Blíží se čas odevzdat staré, temné, mrtvé… (rozloučit se s Morenou) a otevřít se ve svém životě novému, světlému, svěžímu… (přivítat Vesnu). 
Na vlně jarní rovnodennosti pojďme zapálit oheň a společným bubnováním a písněmi přivítat nové období.
S sebou: teplé oblečení i obutí k ohni, barevné stužky a něco malého na stůl hojnosti.

Termíny

19. března 2022 v 18:00

Poplatek

Dobrovolný

Přihlásit se na akci

Zúčastním se:

2 + 7 =