< zpět

Aramejský otčenáš

Když jsem se před několika lety při svém duchovním hledání setkala s apokryfními evangelii a heretickou literaturou, které pozvedají status ženy v křesťanské tradici, dostala se ke mně mimo jiné zmínka o aramejštině, Ježíšově rodném jazyce. K mé radosti se v té době na pultech knihkupectví objevila útlá knížečka „Aramejský otčenáš – meditace na Ježíšova slova“ od Neila Douglase-Klotze. Kromě krátkého úvodu obsahuje překlady jednotlivých veršů otčenáše v původním aramejském znění a komentáře k nim.

Zvukomalebnost a významová mnohovrstevnost aramejštiny mě hluboce zasáhly. Překlady aramejské verze otčenáše mi najednou začaly dávat hluboký smysl oproti konvenční biblické verzi. Abych mohla tuto modlitbu pochopit a zakusit srdcem – tak, jak by se ostatně všechny posvátné texty včetně Písma měly – a lépe procítila vibrace jazyka, zvolila jsem cestu zpěvu, který je mým nejbližším způsobem sebevyjádření. Vzala jsem kytaru a s textem před sebou začala hrát… Melodie přišla jaksi „sama“.

Jednoho dne jsem sebrala odvahu a svou hudební verzi Aramejského otčenáše si dovolila zahrát a zazpívat účastníkům muzikoterapeutického semináře, který jsem vedla. Také s přáteli jsem se občas podělila o sílu Ježíšových slov. A tak se můj nápěv dostal „ven“. Za tu dobu jsem dostala spoustu podnětů, abych otčenáš nahrála. A tak je nahrávka na světě. Velký dík patří našim přátelům a muzikoterapeutům Míše a Danymu Plecháčkovým, kteří se velkou měrou na její realizaci podíleli (www.muzikohrani.cz).

Aramejský otčenáš je ústředním tématem Ježíšova učení. Osobně ho vnímám jako univerzální návod na život, jako průvodce na Cestě. Prostřednictvím těchto moudrých slov oslovujeme Zdroj, z kterého pocházíme, vytváříme si vnitřní posvátný prostor, uvědomujeme si svoji tvořivou sílu, objevujeme a rozvíjíme smysl pro zodpovědné jednání a vzájemné porozumění, otvíráme srdce v aktu skutečného odpuštění a přijímáme přítomnost jako to jediné, co existuje.

 

Zde uvádím text i s akordy a jednou z možných verzí překladu.

Emi

Abvún d-bá šmája

C              Emi

Netkádaš šmach

D                         H7

Tejtej malkutach, tejtej malkutach

Emi                        C                Emi         D

Nechwej c´vjánach ajkána d-bá-šmája  af b-árha

Ami              H7                 Emi

Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.

Emi                                G                   Emi

Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána

H7

d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.

C           G

We-la tachlán le-nesjúna

Ami          H7

Ela pacan min biša

Emi                                     C               Emi

/:Metol d´lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta

D          Ami       H7

l´alám almín, l´alám almín:/

E dur

Amén.

Ty, jenž zrozuješ! Otče-Matko kosmu,
vše, co se hýbe, Ty tvoříš ve světle.

Soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku:
jako paprsky majáku ukazují cestu

Sjednoť naše „já mohu“ se svým

Ať vroucí přání tvého srdce
spojí nebe a zemi skrze naši harmonii.

Dopřej nám náš denní chléb a vhled,
oživ zemi v nás: pak pocítíme hlubokou
moudrost, která vše udržuje

Uvolni lana chyb, které nás svazují,
jakož i my pouštíme z rukou vlákna,
jimiž držíme viny ostatních

Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje

Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu,píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.

Amen.

Zde vám nabízíme ZDARMA ke stažení nahrávku Aramejského otčenáše v mp3 formátu,
abyste mohli modlitbu poslouchat, zpívat nebo prožít v meditaci.

Budeme rádi, když na oplátku uveřejníte na svém webu odkaz na nás
 nebo budete o nás šířit informace jinou cestou. Děkujeme!

katka@muzikocesta.cz

Katka Pokorná 731 145 643 | Tomáš Pokorný 603 426 286

Muzikocesta